Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

Niedziela 26 marca 2017 roku

„Tak Bóg umiłował świat” 1 J 3, 16

07.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

Błonie

08.15 – Msza św. z kazaniem misyjnym

09.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

15.00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

– Msza św.

20.00 – Apel Maryjny

Poniedziałek 27 marca 2017 roku

„...postępujcie w sposób godny powołania jakim zostaliście wezwani” Ef 4, 1

07.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

09.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży z Gimnazjum,

Liceum i Szkoły Zawodowej

11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Błonie

16.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

20.00 – Apel Maryjny

Wtorek 28 marca 2017 roku

„Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Chrystusa”

1 J 1, 2

07.00 – Misyjne nabożeństwo pojednania ze wszystkimi i we wspólnocie

09.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży z Gimnazjum,

Liceum i Szkoły Zawodowej

11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Błonie

16.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym oraz pojednanie ze wszystkimi i we wspólnocie

18.00 – Misyjne nabożeństwo pojednania ze wszystkimi i we wspólnocie

20.00 – Apel Maryjny

Środa 29 marca 2017 roku

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony” Mk 16, 16

07.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Chrztu Świętego

09.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży z Gimnazjum,

Liceum i Szkoły Zawodowej

11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Błonie

16.30 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Chrztu Świętego

18.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Chrztu Świętego

20.00 – Apel Maryjny

Czwartek 30 marca 2017 roku

„To jest ciało moje za was wydane ... to czyńcie na moja pamiątkę” Łk 22, 10

08.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym o Eucharystii

Błonie

16.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym o Eucharystii

18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym o Eucharystii

20.00 – Apel Maryjny

Sakrament Pojednania i pokuty – spowiedź: 07.30 – 09.00  i 15.00 – 17.30

Błonie

15.30 – 16.30

Piątek 31 marca 2017 roku

„Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, ...we wszystkim pokłada nadzieję, ... wszystko przetrzyma, ... miłość nigdy nie ustaje” 1 Kor 13, 7-8

08.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

Błonie

16.30 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

18.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

20.00 – Apel Maryjny

Sobota 01 kwietnia 2017 roku

„Oto Matka Twoja” J 19, 27

08.00 – Msza św. z ofiarowaniem poszczególnych stanów Matce Bożej

10.00 – Msza św. dla osób starszych, chorych, cierpiących samotnych, niepełnosprawnych, połączona z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia chorych

12.00 – Msza św. dla Matek w stanie błogosławionym oraz błogosławieństwem niemowląt i małych dzieci

Błonie

16.30 – Msza św. z ofiarowaniem poszczególnych stanów Matce Bożej

18.00 – Msza św. z ofiarowaniem poszczególnych stanów Matce Bożej

Modlitwa różańcowa

Niedziela 02 kwietnia 2017 roku

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Ja Pan, Bóg wasz” Kpł 20, 7

07.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

Błonie

08.15 – Msza św. z kazaniem misyjnym

09.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

11.00 – Msza św. z Uroczystością zakończenia Parafialnych Misji Świętych, postawienie i poświęcenia Krzyża Misyjnego

15.00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

– Msza św.

Drodzy Parafianie

Pozwólcie, że kierując do Was zaproszenie na Parafialne Misje Święte, odwołamy się do słów wypowiedzianych przez papieża Franciszka w orędziu na tegoroczny Wielki Post:
„Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.
Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2, 12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem.
Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani”.

Czas Parafialnych Misji Świętych dla wierzących, który gromadzą się w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Kamieniu na celebrowaniu sakramentów, na modlitwie i na spotkaniu z Bogiem, będzie czasem, kiedy będziemy pragnęli na nowo odkryć treść naszej wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej...
Dlatego kierując zaproszenie pragniemy przypomnieć, że Parafialne Misje Święte, to szczególny czas poświęcony na modlitwę, rozważanie i refleksję, które mają nam pomóc pogłębić, a nawet jak potrzeba odnowić i odbudować naszą wiarę i sposób przeżywania naszego życia osoby wierzącej.
Zabiegani i przygłuszeni zgiełkiem codzienności często coraz słabiej słyszymy głos Boga. Być może wielu z nas nazywa się chrześcijanami, a faktycznie już nimi nie jest, gdyż zagubili świadomość przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.
Dlatego zapraszając wszystkich Parafian (wierzących) do wzięcia udziału w Parafialnych Misjach Świętych, które będziemy przeżywać w parafii, Najświętszego Serca Jezusowego w Kamieniu w dniach: od 26 marca do 2 kwietnia 2017 roku, pragniemy przypomnieć:

Misje to czas utwierdzenia naszej wiary, która pozwoli nam na dojrzale i odpowiedzialne odbudowanie na nowo mocnych więzi z Bogiem, który jest Miłością.
Misje to czas odbudowywania właściwych relacji z bliskimi, przyjaciółmi, współpracownikami, nieraz tak mocno zepsutymi poprzez nasz egoizm i fałszywe rozumienie szczęścia.
Misje to czas uporządkowania właściwego odniesienia do siebie, tak mocno zniekształconego poprzez niewłaściwe wybory, pychę i chęć bycia bogiem.
Misje to czas odzyskania równowagi ducha, tak bardzo ważnej dla spokojnego, pełnego dobra i radości życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i społecznego.

Zapraszając, prosimy byście zgodnie ze słowami papieża Franciszka:
„przeżyli ten czas jako czas nawrócenia; byśmy powrócili do Boga „całym swym sercem” (Jl 2, 12), abyśmy się nie zadowalali życiem przeciętnym, ale wzrastali w przyjaźni z Panem”.

Ksiądz Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Kamieniu ks. Marian Gwizdak,
Ksiądz Wikariusz, Ks. Ryszard Hawryluk,
ks. Prałat Tadeusz Wójcicki
oraz Misjonarze Redemptoryści:
o. Ryszard Bożek CSsR
o. Grzegorz Jaroszewski CSsR

Tak mówi Pan:
«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. . (Por. Jl 2, 12-13).


W najbliższą Środę Popielcową tj. 1 marca, rozpoczniemy 40 dniowy Post, przez który będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.

W Środę Popielcową przychodzimy z pokorą do kościoła, aby zostać posypani popiołem na znak pokuty i żałoby. Kapłani wówczas wypowiadają słowa: “Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII wieku.

popol 1

Pamiętajmy, że w Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.