Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

 

 1. Niedziela zwykła, 24.09.2023 r.

Z racji rozpoczynającego się w dniu 4 października 2023 r. w Watykanie Synodu Biskupów na temat synodalności w Kościele kard. Grech, sekretarz Synodu kieruje zwraca się z prośbą, aby w niedziele: 24 września i 1 października br. podczas Mszy św. zastosować specjalny formularz modlitwy wiernych a w niedzielę, 1 października dodatkowo specjalny formularz błogosławieństwa przed rozesłaniem. Odpowiednie teksty przesyłam w załącznikach.

Wydział Duszpasterski wraz z diecezjalnym duszpasterzem Róż Różańcowych ks. dr Czesławem Gorajem pragnie zaprosić Róże Różańcowe na różaniec ulicami miasta Rzeszowa i Jasła. W Rzeszowie odbędzie się on 1 października 2023 roku o godzinie 15:00 na Placu Śreniawitów, a zakończy Mszą Świętą w Bazylice OO. Bernardynów (Msza Święta o 16:30), zaś w Jaśle 8 października o 14:30 w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej, a zakończenie u OO. Franciszkanów (Msza Święta o 16:00). Bardzo serdecznie zapraszamy Róże Różańcowe z każdej parafii na to religijne wydarzenie. Prosimy o ożywienie tej jednej z najliczniejszych grup i pomoc

Przypominamy, że w październiku odbędą się kapłańskie spotkania formacyjne. Dla księży wyświęconych w latach 2015-2022 w dniu 2 października br., dla księży wyświęconych w latach 2009-2014 w dniu 9 października br. Spotkania odbywać się będą w Domu Diecezjalnym „TABOR” w Rzeszowie, w godzinach 9.00 – 16.00.

Wydział Duszpasterski informuje, że najbliższe spotkanie Rady Duszpasterskie odbędzie się 09.12.2023 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym o godzinie 10:00. Bardzo prosimy Księży Proboszczów o poinformowanie członków Rady Duszpasterskiej, aby mogli zarezerwować ten termin w kalendarzu.

W dniach 30 września i 1 października br. na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolskie czuwanie grup i wszystkich czcicieli św. Ojca Pio.

W tym roku obchodzimy 7. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Z tej okazji Stowarzyszenie „Róża” i Fundacja Serca Jezusa we współpracy z Zespołem KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych po raz kolejny organizują Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”.

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie zaprasza Róże Różańcowe oraz wszystkich modlących się na różańcu z terenu Miasta Rzeszowa do przeżycia Triduum Różańcowego w dniach 5-7 października 2023 r. Szczegóły na przesłanym plakacie.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza na spektakl pt. „Sprawiedliwi. Historia Ulmów” w reżyserii Beniamina Bukowskiego. Spektakl zostanie wystawiony w dniach 7 i 8 października 2023 r. o godz. 18.00. W sprawie rezerwacji biletów można się kontaktować dzwoniąc pod numer 17 853 22 52 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

W załączniku przesyłam „Vademecum wyborcze katolika” opracowane przez Radę ds. Społecznych KEP. Proszę o zapoznanie wiernych z tymi zasadami.

 

 

 

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

               

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

 

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 

 

PROWADZENIE RÓŻAŃCA W CZASIE NABOŻEŃSTW RÓŻAŃCOWYCH

PAŹDZIERNIK 2023

Dzień

Dzień tygodnia

Grupa prowadząca

Róże adorujące ze świecami

1.            

Niedziela  

Rodzina Edmundowa

Michał Sikora

2.            

Poniedziałek

Zespół Charytatywny i AK

Genowefa Kopacz      

3.            

Wtorek

Róża Marii Klimek

Koc Zofia          

4.            

Środa

Kl. 7 Szkoła Podstawowa

Danuta Fusiek

5.            

Czwartek

Kl. 4 Szkoła Podstawowa

Leokadia Bochenek

6.            

Piątek

Róża Zofii Koc

Stanisława Jabłońska              

7.            

Sobota

Dziewczęca Służba Maryjna

Stanisława Maziarz            

8.            

Niedziela

Róża Wiesława Bednarza

Jan Golas  

9.            

Poniedziałek

Róża Marii Majowicz

Genowefa Micek

10.       

Wtorek

Róża Teresy Czerepak

Zofia Piróg

11.       

Środa

Nowenna - Ministranci

Gancarz Anna

12.       

Czwartek

Maturzyści z Liceum w Kamieniu

Serafin Beata        

13.       

Piątek

Młodzież Liceum w Kamieniu

Wasik Krystyna

14.       

Sobota

Róża Marii Drelich

Bronisława Romanek                                      

15.       

Niedziela

Dzień Papieski - KSM

Józef Mazur

16.       

Poniedziałek

Róża Czesławy Puzio

Zofia Koper

17.       

Wtorek

Róża Eugeniusza Piędel

Kazimiera Urbanik

18.       

Środa

Kl. 3 Szkoła Podstawowa

Maria Majowicz                        

19.       

Czwartek

Kl. 5 Szkoła Podstawowa

Maria Piróg

20.       

Piątek

KL. 6 Szkoła Podstawowa

Maria Przybyło

21.       

Sobota

Róża Wdowiak Anna

Drelich Maria

22.       

Niedziela

Rodz. Dzieci z Przedszkola Paraf.

Wiesław Bednarz  

23.       

Poniedziałek

Róża Zaguły Stanisławy

Bednarz Zofia  

24.       

Wtorek

Róża Krystyny Hanus

Teresa Czerepak                

25.       

Środa

Różaniec misyjny – Liceum

Maria Klimek    

26.       

Czwartek

Różaniec misyjny Sz. Podst.

Anna Wdowiak  

27.       

Piątek

Zespół Charytatywny i AK

Edward Burek

28.       

Sobota

Lektorzy

   Tadeusz Gancarz

29.       

Niedziela

Odpust -- Ministranci

Eugeniusz Piędel

30.       

Poniedziałek

Kl.8 - Szkoła Podstawowa

Stanisław Piekut                    

31.       

Wtorek

Róża Zofii Piędel

Zdzisław Hardfelder