Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:
- gładzi grzechy
- daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
- czyni nas członkami Kościoła katolickiego
- daje udział w kapłaństwie Chrystusa.Co najmniej na tydzień przed Chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z:

  • odpis aktu urodzenia z USC
  • data i miejsce urodzenia rodziców dziecka oraz imiona ich rodziców z uwzględnieniem nazwiska panieńskiego matek
  • adres zamieszkania rodziców dziecka
  • data i miejsce zawartego Sakramentu Małżeństwa (ślubu kościelnego) rodziców dziecka
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania matki i ojca chrzestnego

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godzinie 1100.


Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.Rodzice chrzestni, jeśli są z poza parafii, powinni dostarczyć zaświadczenie od swojej parafii, że są praktykującymi katolikami.