Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"

/Katechizm Kościoła Katolickiego 1324/


Na ustanowienie Eucharystii Chrystus przygotowywał słuchaczy przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a ja w nim" (J 6, 51.54.56).
Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę". Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: "Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Msza Św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:
- głoszenie słowa Bożego,
- dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna,
- konsekrację chleba i wina,
- uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej

Przewodniczą Mszy Św. tylko kapłani ważnie wyświęceni, którzy mogą konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Komunię Świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w Sakramencie Pokuty. Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię Świętą za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy Świętej. Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku w okresie Wielkanocy.


Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia Święta
dzieci w naszej parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej, w drugą niedzielę maja. Najbliższa Pierwsza Komunia Święta będzie 21 maja 2017 roku o godz. 1100.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszaj wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy Św. , a w drugą niedzielę miesiąca we mszy św. szkolnej o godzinie 1330, w czasie której kierowane jest specjalne słowo do dzieci.